UMV

 
03-02-2018 10:00 | Fællesdag for Ind i Musikken
06-02-2018 19:00 | Guitaraften på Stålværket
27-02-2018 19:00 | Timekoncert på Stålværket
02-03-2018 16:30 | Fernisering på Billedkunsthold i KunstLa


 
UMV 2015
Den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) udarbejdes med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle skoler og uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje år.
 
Bedst mulig trivsel og læring
En UMV afdækker kvaliteten af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på en skole eller uddannelsesinstitution. Det betyder, at man får et godt indblik i, hvordan eleverne trives, om de oplever gode relationer, hvorvidt de er motiverede for at deltage i undervisningen, om de fysiske og æstetiske rammer er gode og overholder sikkerhedskrav mv. UMVen er således et evalueringsredskab og et handlingsgrundlag for, hvilke indsatser og initiativer, der er nødvendige for at forbedre og sikre et godt undervisningsmiljø med bedst mulig trivsel og læring for eleverne.