UMV

 
18-11-2017 10:00 | Rytmisk fællesdag på Stålværket
01-12-2017 17:00 | Åbning af Vardes Julekalender med underh
11-12-2017 19:00 | Julekoncert i Kulturhuset med klaverelev
11-12-2017 19:00 | Julekoncert på Varde Gymnasium


 
UMV 2015
Den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) udarbejdes med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle skoler og uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje år.
 
Bedst mulig trivsel og læring
En UMV afdækker kvaliteten af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på en skole eller uddannelsesinstitution. Det betyder, at man får et godt indblik i, hvordan eleverne trives, om de oplever gode relationer, hvorvidt de er motiverede for at deltage i undervisningen, om de fysiske og æstetiske rammer er gode og overholder sikkerhedskrav mv. UMVen er således et evalueringsredskab og et handlingsgrundlag for, hvilke indsatser og initiativer, der er nødvendige for at forbedre og sikre et godt undervisningsmiljø med bedst mulig trivsel og læring for eleverne.