ORLOV

 
03-02-2018 10:00 | Fællesdag for Ind i Musikken
06-02-2018 19:00 | Guitaraften på Stålværket
27-02-2018 19:00 | Timekoncert på Stålværket
02-03-2018 16:30 | Fernisering på Billedkunsthold i KunstLa


 
Er du elev i Musik & Billedskolen og skal du på efterskole i sæson 2017 - 2018, har du mulighed for at få orlov fra Musik & Billedskolen.
Du tilmelder dig på følgende måde:
 • Klik på Gentilmelding og log på med dit
  Brugernavn (din fødselsdato) og
  Kodeord (de sidste fire cifre i dit cpr.nr.)
 • Vælg Gentilmelding og opdatér dine Stamdata
 • Ved punkt 4 Gentilmeld dig eksisterende fag  vælger du nej  til at gentilmelde dig
 • Klik på Tilmelding for eventuel ekstra undervisning
 • Vælg Soloundervisning
 • Tilmeld dig Orlov for efterskoleelever
 • Vælg type Solo 25 min
 • Klik på Send Gentilmelding